Belastingoplossingen

Het bedrijf

Door een globaal aanpak, Advisius helpt bedrijven bij het implementeren van effectieve oplossingen voor het structureren en herstructureren van bedrijven (inclusief fusies & overnames en integraties na fusies). 

Wij helpen de belastingstructuren te definiëren die het beste passen bij de situatie van het bedrijf, voldoen aan de nalevingseisen en helpen bij het risicobeheer.

Rekening houdend met de multidisciplinaire aspecten, behandelt het advocatenkantoor grensoverschrijdende transacties vanuit een fiscaal perspectief in overeenstemming met de gedefinieerde strategie.De aandeelhouder

Voor zowel familiebedrijven als gestructureerde (of ongestructureerde) beleggers staat Advisius aandeelhouders bij, waarbij de nadruk ligt op de fiscale gevolgen van de manier waarop zij hun aandelenbezit(en) aanhouden, efficiëntie en conformiteit.

Wij begeleiden u bij de belastingaspecten van financiële beleggingen, met de nadruk op weloverwogen besluitvorming en naleving.

Als experts in complexe nalatenschappen en schenkingen zorgen wij ervoor dat uw nalatenschap wordt doorgegeven aan de begunstigden.

De arbeidskracht

Advisius structureert en adviseert over aandelenopties en alternatieve beloningsregelingen, waarbij zowel de naleving als de praktische uitvoerbaarheid voor de uitkerende onderneming en de begunstigden worden gewaarborgd.

Onze diensten omvatten advies over de belastingaspecten van internationale arbeidsmobiliteit en helpen particulieren en bedrijven om aan hun transnationale belastingverplichtingen te voldoen. 

Wij helpen bestuurders en dienstverleners om hun activiteiten efficiënt en correct uit te voeren. 

Bedrijfsbelasting

Bedrijfstransacties en structurering (M&A, holdings & private equity transacties, due diligence)

Investering fondsen

Onrerend goed transacties

Verrekenprijzen

Specifieke belastingregelingen (DBI, aftrek voor innovatie-inkomsten, tonnagebelasting, fiscale consolidatie, zelfstandige groepen van personen, ...)

Cash pool and financingactiviteiten

Ontwikkeling van activiteiten (opstarten, opschalen, internationale ontwikkeling)

Toeleveringsketen (herziening, structurering, verbetering van de cashflow voor indirecte belastingen, vereenvoudiging van het systeem en naleving van de voorschriften)

Fiscale rulings

Belastingaangifte en verslaggeving (vennootschapsbelasting, belasting voor niet-inwoners, bronbelastingen, belastingformulieren, certificaten, ATAD3, DAC6, BTW, enz.)

Belastingcontroles en geschillen

BTW en douane (met externe  expert)

Bronheffingen

Lokale en regionale belastingen


Rechtspersonen belasting

Structurering van activiteiten (activiteit in België van een buitenlandse entiteit, buitenlandse activiteit van een Belgische entiteit, VZW- vs. bedrijfsbelasting)

Fiscale rulings

Belastingaangifte en verslaggeving (rechtspersonenbelasting, belastingformulieren, certificaten, DAC6, BTW, enz.)

Belastingcontroles en geschillen

Vermogensbelastingen

Bronheffingen

Lokale en regionale belastingenPersonenbelasting

Bezoldiging en voordelen

Belastingen op het salaris

Aandelenopties en aandelenregelingen

Bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers

Beloningsstructurering (internationale mobiliteit en gesplitste loonlijsten)

Pensioenen

Lokale en regionale belastingen


Belastingen rond de vermogen

Belastingen op beleggingen

Vermogensstructurering

Schenkingen / Nalatenschappen en Estate planning

Opzetten van controlestructuren

Immigratie-Emigratie


Voordbeelden

Het opzetten van een nieuwe activiteit in België

Belgische fiscale behandeling van de activiteit en de opzetten ervan, waardoor u alle input krijgt voor een zachte landing in België. 

Investeren in een US crypto web3 project

Aan de rand van de digitale mogelijkheden overweegt u te investeren in een Amerikaans crypto-project: Belgische fiscale gevolgen.

Incentive met een aandelenoptieplan

Belgisch fiscale behandeling van Belgisch of niet-Belgisch plan toegekend aan begunstigden die Belgische inwoners zijn (of worden).  

Herstructuring van de activiteit

Om economische motieven (overname, vereenvoudiging, opportuniteiten, enz.) vereist de bedrijfsactiviteit de herstructurering van een Belgische tak.

French Desk

Wij hebben een zeer ervarend team dat zich bezighoudt met de fiscale aspecten van de behandelingen tussen Frankrijk en België voor vennootschappen en natuurlijke personen.Discover More

Onze referenties

Advisius werd pas in 2020 opgericht . Onze eerste erkenning komt van onze klanten (wij danken hen voor hun voortdurende vertrouwen en het goede werk dat zij samen hebben verricht). Wij hechten veel waarde aan vertrouwelijkheid over en met onze klanten. Ook de internationale legal directories (al na enkele maanden activiteit) erkennen ons werk (wij danken onze collega's voor hun overweging over ons werk).